Ola Man - 克蘿依香氛卡5入

[BVCO-968] Bova Fragrance Card

獨特氣質的香氣芬馥
─────────────────────────
🌑 前味:玫瑰、佛手柑、海洋
🌓 中味:玫瑰、玲蘭、鳶尾花、紫羅蘭
🌔 後味:麝香、琥珀、岩蘭花

定價NT$ 345
NT$ 249
規格
5入
數量